Logo   Talblick Morgens   Wählen Sie Ihre Sprache DE
    Kies uw taal NL
           

Home

 

Privacy

Privacybeleid

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
Pension "Haus Talblick"
Buchenweg 30
59955 Winterberg
Tel.: 02981 6105
E-Mail: info@talblick-winterberg.com

Doel van de gegevensverwerking
Doel A: Het bijhouden van de bezoekergegevens van de website met behulp van het IP-adres.
Doel B: Het bijhouden van de functionaliteit van het systeem met behulp van het IP-adres om fraude, technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Juridische redenen voor de gegevensverwerking
De verwerking van de onder doel A en B genoemde gegevens is berechtigt volgens Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f EU-DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
Doel A: Deze website dient om nieuwe klanten te werven en informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Om de werkzaamheid van deze site te kunnen meten en de site te kunnen op-timaliseren worden de gegevens van doel A verzameld.
Doel B: om de technische beschikbaarheid van de site te kunnen waarborgen wordt de sys-teemanalyse opgeslagen en uitgewerkt. Om hierbij fraude, technische of beveiligingsproble-men te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, worden de IP-adressen be-waard.

Ontvanger van de gegevens
De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Toegang tot de gegevens uit doel A en B is door de domeinbeheerder van deze website - Deutsche Telekom AG- technisch mogelijk. De gegevens worden door de Telekom pseudonymisiert.

Bewaartermijn
Doel A: 6 maanden
Doel B: 6 maanden

Rechten van de gebruiker
Als gebruiker van deze site heeft u het recht om:
a) op elk moment uw vrijwillige toestemming in te trekken.
b) op verzoek inzage te krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens.
c) alle gegevens die niet juridisch of contractueel bewaard moeten worden, op elk moment te laten verwijderen.
d) ons in bepaalde situaties te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
e) met in achtneming van de toepasselijke wetgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
f) gegevens, die niet correct zijn, te aller tijden te laten corrigeren.
g) de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in bepaalde situaties naar een derde partij te laten zenden.

Recht van bezwaar
Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Onderstaande toezichthouder is verantwoordelijk/aanspreekpunt:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Verdere aanwijzingen
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Bij de communicatie via E-mail kan een volledige gegevensbescherming niet gegarandeerd worden, daarom bevelen we, bij het gebruik van privacygevoelige informatie, het gebruik van briefpost aan. Onze medewerkers en die van de door ons in opdracht werkende externe bedrijven,hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

   

Over ons

 

Kamers/Prijzen

 

Appartement/Prijzen

 

Groepen/Arrangementen

   

Omgeving/Evenementen

 

Fotoalbum

 

Links/Partners

 

Contact

   

 

 

 

 

 

 

Impressum

         

Privacy

         

AGB

  © copyright Pension Haus Talblick